17 Abr
Vaga - Dret laboral
Vaga - Dret laboral
Tabla de contenidos

  Què fer davant d'un conflicte amb els seus empleats? Quins drets té un treballador que està en vaga? Com solucionar-ho? Els nostres equip d'especialistes laborals de Català Reinón Advocats Barcelona tenen una llarga experiència en aquest tipus de qüestions, no dubti en confiar en nosaltres.

  Què és la vaga?

  És una paralització o alteració de l'activitat laboral. Una actuació col·lectiva i concertada dels treballadors, com a mesura de pressió contra empresaris i/o poders públics. Tot això es realitza per aconseguir una millora o manteniment de condicions econòmiques, laborals, d'ocupació o socials.

  I el dret a vaga?

  El dret de vaga és un dret que tenen els treballadors al nostre país, reconegut com a dret fonamental en el art.28.2 de la Constitució Espanyola: “es reconeix el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties precises per a assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat”.

  Ens trobem davant d'un dret de titularitat individual però d'exercici col·lectiu. És a dir, que un vaga serà efectiva quan hi hagi consens entre els treballadors. Si per contra, la vaga la exercís una sola persona, aquesta no seria declara vaga efectiva, si no nul·la, i el treballador hauria incomplert el seu contracte de treball.

  Quan es parla de dret individual significa que cada treballador és lliure de decidir si vol participar o efectuar la vaga o no, sense que hi hagi cap pressió ni coacció.

  Què són les vagues legals?

  Directrius perquè una vaga es consideri legal:

  • La vaga ha de ser declarada per sindicats o representants dels treballadors, i haurà d'haver estat proclamada després d'una decisió majoritària.
  • La convocatòria de la vaga s'ha de notificar a l'empresari o empresaris afectats amb un mínim de cinc dies d'antelació, o deu dies si es tractés d'una empresa que es dedica a serveis públics.
  • S'haurà de formar un comitè de vaga, format per un màxim de dotze treballadors del centre o centres afectats, perquè participi en accions sindicals, administratives o judicials. A més aquest comitè tindrà la funció de garantir que es compleixen els serveis mínims de seguretat i manteniment.
  • Es podrà donar publicitat de la vaga de forma pacífica. En cap cas hi ha d'haver violència, coaccions o amenaces.

  Supòsits de vaga il·legal

  Huelga Derecho Laboral

  Vaga | Advocats laboralistes a Barcelona

  • Quan aquesta s'iniciï o sostingui per motius polítics o amb qualsevol altra finalitat aliena al interès professional dels treballadors afectats.
  • Quan sigui de solidaritat o suport, llevat que afecti directament al interès professional dels que la promoguin o sostinguin.
  • Quan aquesta vaga tingui per objecte alterar, dins del seu període de vigència, el que s'ha pactat en un conveni col·lectiu o el que estableix Laude.
  • Quan es produeixi contravenint el que disposa el present Reial Decret-Llei, o l'expressament pactat en Conveni Col·lectiu per a la solució de conflictes.

  Quan es dóna per finalitzada la vaga?

  Es donarà per conclosa quan els treballadors la desestimin perquè les dues parts han arribat a un acord o pacte, i totes les mesures que s'hagin negociat es recolliran en l'anomenat conveni col·lectiu, el qual haurà de ser complert per les dues parts.

  Durant els dies en què duri la vaga el contracte es suspèn, és a dir, els treballadors que participin en la vaga, deixen de percebre el salari que correspon als dies que aquesta duri.

  Evidentment, atès que es tracta de l'exercici d'un dret constitucionalment reconegut, no hi ha cap sanció per part de l'empresari. Però si per contra, la vaga és declarada il·legal, l'empresari estarà en el seu dret de poder imposar sancions disciplinàries.

  Durant el transcurs de la vaga, els treballadors del Comitè i l'empresari solen tenir trobades, es reuneixen per negociar una sèrie de condicions o millores sobre el salari, els horaris, etc.

  Advocats laboralistes a Barcelona i Sabadell | Català Reinón Advocats

  Si necessita aclariment o consell sobre tot el que s'ha exposat, no dubti en contactar amb els nostres advocats experts en conflictes i altres assumptes laborals..

  whatsapp