Advocats especialistes en dret laboral

Català Reinón és un despatx de professionals jurídics que compta amb els millors advocats laboralistes Barcelona amb una gran experiència en el dret laboral. Hem defensat milers de casos durant més de 25 anys de professió, tant per a empreses com per a treballadors; la nostra ampla cartera de clients avala el nostre bon treball en aquesta branca del dret, una branca de què la nostra firma és referent a tota Catalunya. I no només en les matèries més conegudes històricament com els acomiadaments, els accidents laborals o la reclamació dels drets laborals, sinó en matèries novelles pels drets de les quals vam començar a treballar ja fa molts anys, per a la protecció dels drets dels treballadors en casos com el mobbing o assetjament psicològic, que la jurisprudència començava a reconèixer.

Posem tota aquesta experiència al seu servei per a assolir, primer de tot, la seva tranquil·litat i, a continuació, complir els objectius que ens indiqui des del començament; tot això amb absoluta claredat pel que fa a les possibilitats d'èxit i a la proposta econòmica en cadascun dels assumptes que gestionem.

Confiï la seva tranquil·litat al nostre departament de dret laboral i col·labori amb nosaltres per poder defensar-lo en els seus objectius amb totes les garanties.

ELS SERVEIS QUE OFERIM COM A ADVOCATS LABORALISTES

Entre d’altres serveis que els nostres advocats especialistes en dret laboral podem oferir-li estan els següents:

 • Assessorament general a empreses i treballadors
 • Reclamacions de quantitats:
  • Horas extres
  • Reclamació de salaris
  • Reclamació/indemnizació por antigüetat
  • Convenis col·lectius
 • Tramitació de:
  • Demandes per incompliment empresarial
  • Demandes per acomiadament improcedent i objectiu
  • Demandes per acomiadament col·lectiu
  • Demandes per acomiadament nul
  • Reclamacions per incapacitat i invalidesa
  • Recurs de suplicació i cassació
 • Assessorament i reclamacions en:
  • Mobilitat geogràfica i funcional
  • Acomiadaments
  • Mobbing o assetjament psicològic
  • Negociacions col·lectives
  • Conciliacions
  • Jubilacions
  • Incapacitats laborals
  • Baixes laborals
  • Sancions disciplinaries
 • Gestió de:
  • Altes i baixes de treballadors
  • Resolució de contractes
  • Nòmines
  • Execució de contractes
  • Expedients de Regulació d’Ocupació (E.R.E)
  • Reclamacions per acomiadament
  • Reclamacions per impagament salarial
  • Recursos i actuacions davant el Tribunal Superior de Justícia
 • Assistència en
  • Negociacions amb l’empresa
  • Negociacions amb els treballadors
  • Actes de conciliació davant el C.M.A.C.
  • Judicis davant el Jutjat del Social
  • Inspeccions davant la Seguretat Social
  • Reclamacions davant FOGASA
 • Assistència a equips de representació de treballadors
Abogado Derecho Laboral

Advocats laborals a barcelona - defensa dels seus drets davant incapacitats laborals

Davant d’una situació d’impossibilitat laboral, l’informarem de les múltiples accions i prestacions que podem oferir per a la defensa dels seus interessos. L’ajudarem a resoldre els problemes que sorgeixin, a concretar la mena i grau d’incapacitat laboral que pateix i, conseqüentment, les prestacions a què té dret. Posi’s en contacte amb Advocats Laboralistes Català Reinón; contracti els nostres serveis.

Advocats laborals a barcelona - accions davant d’accidents de treball o malalties professionals

Si pateix algun d’aquests supòsits l’ajudarem a formalitzar els processos de sol·licitud de la incapacitat temporal, i a que conegui els seus drets i els tràmits que s’han de realitzar per a que la seva situació laboral no quedi perjudicada. En aquestes qüestions tan delicades per a la defensa dels seus drets, l’assessorament que oferim a Advocats Laboralistes Català Reinón a Barcelona pot marcar la diferència a l’hora d’aconseguir una millor compensació econòmica, gràcies a la resposta ràpida i eficaç dels nostres professionals.

Advocats laborals a barcelona - lessions permanents no incapacitants

En supòsits d’accidents de treball o malaltia en què no es reconegui la incapacitat permanent, pot seguir endavant amb la reclamació dels seus drets.

Els professionals de Català Reinón Advocats, especialitzats en l’àmbit laboral, l’aconsellaran sobre les quantitats econòmiques que pot percebre en funció de les seves lesions.

Advocats laborals a barcelona - reconeixement de la incapacitat permanent

Si se li ha esgotat el període d’incapacitat temporal i se li ha retirat la prestació que ha anat percebent, potser necessita posar-se en contacte amb un advocat laboralista de Català Reinón. Som els millors professionals en l’assessorament en el tràmit inicial de la prestació d’incapacitat permanent, i l’ajudarem a presentar la documentació necessària davant l’Institut Nacional de Seguretat Social. Sàpiga que en aquests casos la llei està de part del treballador, però, sens dubte, necessitarà del coneixement i l’experiència dels nostres advocats laboristes perquè els seus drets siguin respectats i reparats de la millor manera.

Advocats laborals a barcelona - compatibilitat del treball amb les incapacitats permanents

Si vostè és el beneficiari d’una incapacitat permanent i vol realitzar alguna tasca, feina o activitat remunerada, necessitarà de l’ajuda d’un professional per a saber si pot ser compatible amb la prestació.

Advocats laborals a barcelona - possibilitat de cobrar un salari i la incapacitat permanent

Si es troba en situació d’incapacitat permanent ha de saber que existeix la possibilitat de seguir cobrant un salari, ja sigui a la mateixa empresa on prestava serveis o en una altra de diferent. La situació d’incapacitat és compatible amb el cobrament d’un salari; els principis constitucionals del dret al treball permeten aquesta casuística. En el nostre bufet comptarà amb els millors advocats laboralistes de Barcelona per a l’assessorament en qualsevol qüestió relacionada amb aquests temes.

Advocats laborals a barcelona - pensió per invalidesa no contributiva

La Seguretat Social permet que els afectats per una discapacitat psíquica, física o sensorial permanent puguin percebre una prestació econòmica quan no es puguin acollir al sistema contributiu de prestacions. La llei permet que, malgrat que no disposi del període de cotització suficient, gaudeixi d’una prestació econòmica derivada de les seves lesions. Posi’s en contacte amb Català Reinón i els nostres advocats laboralistes de Barcelona l’assessoraran perquè conegui els seus drets i pugui rebre una millor prestació econòmica.

Advocats laborals a barcelona - beneficis per l’incapacitat permanent

Certament, patir una situació d’incapacitat permanent genera un greu prejudici pel treballador. Per aquest motiu, la llei permet, a banda de la prestació econòmica, una sèrie de beneficis i avantatges a favor de l’afectat: subvencions per a les rehabilitacions, promocions de vivenda social i autoritzacions especials d’estacionament són, entre moltes altres, les opcions que la normativa legal posa a disposició de l’interessat. El coneixement d’aquests drets pot afavorir la situació d’incapacitat. Per això, és necessari que es dirigeixi a un advocat laboralista expert en la matèria. A Català Reinón disposem dels millors advocats laboralistes de Barcelona.

Advocats laborals a barcelona - acomiadaments i reclamacions de quantitats

El despatx Català Reinón Advocats està especialitzat en acomiadaments i reclamació de quantitats; un gran nombre de treballadors han confiat en nosaltres i han resolt els seus problemes de manera satisfactòria.

Resulta de gran importància conèixer tota la normativa laboral relacionada amb els acomiadaments, ja que els drets dels treballadors queden afectats amb la màxima sanció, i restituir aquests drets en els casos d'acomiadament nul o aconseguir la màxima indemnització pels prejudicis ocasionats s'ha de gestionar amb la màxima professionalitat i amb la garantia que només els advocats experimentats poden oferir en aquestes situacions.

Oferim els nostres clients el servei dels millors advocats laborals de Barcelona per a assessorar-los en profunditat sobre tots els drets amb què compten com a treballadors.

Advocats laborals a barcelona - totes les reclamaccions en defensa del treballador

L’han acomiadat i considera que el seu acomiadament era improcedent o nul? Es troba davant d’una situació d’incapacitat temporal i la vol derivar a incapacitat permanent? Com es computen les hores extraordinàries? Ha sol·licitat una excedència i se l’han denegat? Es troba en una situació de discriminació a l’empresa? Sigui quina sigui la seva situació, l’ajudarem.

Català Reinón Advocats és un despatx d’advocats amb més de vint anys d’experiència situat a Barcelona, i compta amb els millors advocats en tots els àmbits del dret. El nostre despatx d’advocats laboralistes ofereix una atenció personalitzada, una gran experiència i la professionalitat dels seus membres.

Des de sempre, el nostre objectiu ha estat defensar els drets dels nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir sempre el seu màxim benefici.

A Català Reinón Advocats escoltem i atenem els seus problemes, sempre amb l’objectiu de donar la millor solució. Com advocats laboralistes, ens encarreguem de l’assessorament en tota mena de contractes de treball, acomiadaments, reclamació de quantitats, mobbing o assetjament psicològic, mobilitat geogràfica, incapacitats, conciliacions i negociacions col·lectives, entre altres qüestions. Posi's en contacte amb l'equip d'advocats laboralistes de Català Reinón a Barcelona i rebrà el millor assessorament jurídic.

whatsapp