CATALÀ REINÓN és un despatx de professionals jurídics que disposa dels millors advocats laboralistes a Barcelona, amb una dilatada experiència en el dret laboral. Hem defensat milers d’assumptes en els nostres més de 25 anys de professió, tant a empreses com a treballadors, i la nostra àmplia cartera de clients avalen la bona feina en aquest àmbit del dret de què la nostra firma constitueix un referent a tot Catalunya. I no tan sols en matèries ben conegudes històricament com els acomiadaments, els accidents laborals o la reclamació de tot tipus de drets laborals, sinó en matèries noves de les que vam iniciar ja la seva reclamació fa molts anys en protecció dels drets com el mobbing o l’assetjament laboral en què la jurisprudència tot just iniciava el seu reconeixement com a dret a protegir en tot treballador.

Posem tota aquesta experiència al seu servei per aconseguir en primer lloc la seva tranquil·litat i posteriorment complir amb els objectius marcats d’inici, tot això amb la claredat absoluta pel que fa a les possibilitats d’èxit i a la proposta econòmica en cada un dels assumptes gestionats.

Confiï la seva tranquil·litat al nostre departament de dret laboral i col·labori amb nosaltres per poder defensar-lo en els seus objectius amb totes les garanties.

ELS SERVEIS QUE OFERIM COM A ADVOCATS LABORALISTES

Entre d’altres serveis que els nostres advocats especialistes en dret laboral podem oferir-li estan els següents:

  • Assessorament general a empreses i treballadors
  • Reclamacions de quantitats:
   • Horas extres
   • Reclamació de salaris
   • Reclamació/indemnizació por antigüetat
   • Convenis col·lectius
  • Tramitació de:
   • Demandes per incompliment empresarial
   • Demandes per acomiadament improcedent i objectiu
   • Demandes per acomiadament col·lectiu
   • Demandes per acomiadament nul
   • Reclamacions per incapacitat i invalidesa
   • Recurs de suplicació i cassació
  • Assessorament i reclamacions en:
   • Mobilitat geogràfica i funcional
   • Acomiadaments
 • Mobbing
  • Negociacions col·lectives
  • Conciliacions
  • Jubilacions
  • Incapacitats laborals
  • Baixes laborals
  • Sancions disciplinaries
 • Gestió de:
  • Altes i baixes de treballadors
  • Resolució de contractes
  • Nòmines
  • Execució de contractes
  • Expedients de Regulació d’Ocupació (E.R.E)
  • Reclamacions per acomiadament
  • Reclamacions per impagament salarial
  • Recursos i actuacions davant el Tribunal Superior de Justícia
 • Assistència en
  • Negociacions amb l’empresa
  • Negociacions amb els treballadors
  • Actes de conciliació davant el C.M.A.C.
  • Judicis davant el Jutjat del Social
  • Inspeccions davant la Seguretat Social
  • Reclamacions davant FOGASA
 • Assistència a equips de representació de treballadors