CATALÀ REINÓN és un despatx d’advocats amb més de 25 anys d’experiència en l’àmbit matrimonial i familiar.

A Català Reinón valorem extraordinàriament oferir la tranquil·litat que requereixen aquest tipus de procediments entre les diferents persones de la família: matrimonis, parelles de fet, custòdia de fills, compliment de drets i obligacions i execucions de sentències, amb la transparència i flexibilitat necessàries per afrontar els conflictes i aconseguir els objectius que cada client requereixi, avaluant per endavant les circumstàncies que conflueixen i establint les estratègies necessàries per a un correcte compliment de les gestions encomanades. Tot això amb l’estimable capacitat negociadora dels advocats i advocades integrants del departament, la seva virtut és altament valorada pels clients.

En Català Reinón rebran l’experiència i professionalitat que li oferirà la tranquil·litat necessària per afrontar aquestes situacions dins l’àmbit familiar.

ADVOCATS DE DIVORCIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA - QUÈ ÉS EL DIVORCI?

El divorci és el procés de terminació de la unió conjugal i dona la oportunitat als cònjuges de tornar-se a casar, respectivament, en el futur.
El requeriment necessari per a iniciar el procés de divorci és que hagin passat més de tres mesos des de la contracció del matrimoni.

Com a conseqüència del divorci es perden les obligacions i drets que es van generar entre els cònjuges en el moment de contraure matrimoni. Però és important entendre que no s'anul·len les obligacions envers els fills, ja que es manté la relació de parentesc.

Si vol iniciar els tràmits de divorci, ha rebut una demanda de divorci o, simplement desitja realitzar una consulta sobre aquesta àrea del dret, contacti amb l'equip d'advocats de divorci de Català Reinón a Barcelona.

ADVOCATS DE DIVORCIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA - TIPUS DE DIVORCI

Divorci d'acord mutu.

El divorci d'acord mutu és un procediment més senzill i àgil que el divorci contenciós, ja que en aquest cas els cònjuges estan d'acord en dur a terme el divorci, i simplement han d'establir un conveni regulador que especifiqui les conseqüències que els han dut al divorci.

Divorcio contenciós

En el cas del divorci contenciós, un dels cònjuges sol·licita el divorci sense el consentiment de l'altre. Com en aquest cas no hi ha un acord mutu entre les parts, no es realitza un conveni regulador, sinó que el jutge és qui dictarà una sentència de divorci que doni els detalls sobre la futura situació dels cònjuges.

Sigui quina sigui la situació en què es troba, contacti amb l'equip d'advocats de divorci de Català Reinón a Barcelona i l'assessorament i trobarem la solució que resulti més beneficiosa per als seus interessos.

ADVOCATS DE DIVORCIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA - EL DIVORCI DE PERSONES SENSE NACIONALITA ESPANYOLA

Si vostè és estranger o estrangera, es troba a Espanya i es vol divorciar, contacti amb l'equip d'advocats de divorci de Català Reinón a Barcelona; li proporcionarem atenció especialitzada des del primer moment.

Si és estranger i resideix a Barcelona podrà accedir als tribunals per a dur a terme el seu divorci sempre i quan compleixi amb uns requisits:

  • Si Espanya és el país de residència habitual dels cònjuges.
  • Si Espanya ha estat l'últim país de residència dels cònjuges i un d'ells encara hi resideix.
  • Si Espanya és el país de residència habitual del cònjuge demandat.
  • Si Espanya és el país de residència habitual del demandant, sempre que aquest hi hagi residit durant, com a mínim, un any immediatament anterior a la presentació de la demanda de divorci.
  • Si Espanya és el país de residència habitual del demandant, sempre que aquest hi hagi residit durant, com a mínim, mig any immediatament anterior a la presentació de la demanda de divorci.

ADVOCATS DE DIVORCIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA - CONTACTI AMB NOSALTRES

En definitiva, el que importa no és qui prengui la decisió de divorciar-se, el que importa realment és que en moments com aquest hi hagi algú que l'ajudi a superar-ho. Si necessita assistència legal, contacti amb l'equip d'advocats de divorcis de Català Reinón a Barcelona. Volem proporcionar-li la nostra ajuda i fer que el procés del divorci sigui més fàcil i, per això, posem tota la nostra formació, recursos i la nostra experiència com advocats de divorci a Barcelona a la seva disposició.

whatsapp