Dades del propietari:

D'acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), es comunica als usuaris de www.catala-reinon.es (d'ara endavant, LA WEB) que aquests són els dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: CATALÀ REINÓN ABOGADOS, SCP Adreça: Av. Diagonal, 449, 2n (08036) Barcelona NIF: G65012486 Telèfon de contacte: (+34) 932 015 727 Correu electrònic de contacte: info@catala-reinon.es En aquest espai, els usuaris trobaran tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre ells i CATALÀ REINÓN ABOGADOS com a responsable de LA WEB. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

CATALÀ REINÓN ABOGADOS, com a responsable de LA WEB, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. LA WEB, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

Condicions generals d'ús:

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent l'accés merament) de les pàgines integrants de LA WEB, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a LA WEB accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment en ella. L'accés i/o ús de LA WEB atorga la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús. LA WEB proporciona l'accés a articles, informacions i dades propietat de LA WEB. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de LA WEB.

Dades personals que recopilem i com ho fem:

Llegeix la Política de Privadesa

Compromisos i obligacions:

L'usuari queda informat i accepta que l'accés a LA WEB no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb CATALÀ REINÓN ABOGADOS. D'aquesta manera, L'USUARI es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts de LA WEB. Queda prohibit l'ús de LA WEB amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la mateixa i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.
 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de CATALÀ REINÓN ABOGADOS, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

A l'ús de LA WEB, L'USUARI es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de CATALÀ REINÓN ABOGADOS o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedisca, de qualsevol manera, la seva normal utilització. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i, per tant CATALÀ REINÓN ABOGADOS no pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari o en els seus documents electrònics i arxius continguts en ells.

Mesures de seguretat:

Les dades personals comunicades per L'USUARI a CATALÀ REINÓN ABOGADOS poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de titularitat corresponent exclusivament a CATALÀ REINÓN ABOGADOS, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i CATALÀ REINÓN ABOGADOS utilitza un canal segur, i les dades transmeses estan xifrades gràcies a protocols a HTTPS. Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions:

L'USUARI podrà realitzar reclamacions enviant un correu electrònic a info@catala-reinon.es indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Plataforma de resolució de conflictes:

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

D'acord amb el disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de LA WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CATALÀ REINÓN ABOGADOS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CATALÀ REINÓN ABOGADOS.

L'USUARI coneix i accepta que la totalitat de LA WEB, continguda, sense caràcter exhaustiu, el text, el programari, els continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En cas que un usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a LA WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a CATALÀ REINÓN ABOGADOS indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actuï en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a LA WEB, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs:

LA WEB, proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Continguts de blogs
 • Eines
 • Recursos L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a L'USUARI la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. CATALÀ REINÓN ABOGADOS no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per l'accés a aquests enllaços. L'USUARI que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a LA WEB haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de LA WEB. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CATALÀ REINÓN ABOGADOS i el propietari del lloc en què s'estableix l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de CATALÀ REINÓN ABOGADOS dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitats:

CATALÀ REINÓN ABOGADOS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de LA WEB, o dels seus serveis i continguts.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o nocius en els continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a LA WEB.
 • Els danys que puguin derivar-se de l'ús il·lícit o indegut de LA WEB.

Llei aplicable i jurisdicció:

Amb caràcter general les relacions entre CATALÀ REINÓN ABOGADOS amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a LA WEB es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte:

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre LA WEB, si us plau adreceu-vos a info@catala-reinon.es. L'Avís Legal va ser actualitzat per última vegada el 26 de juny de 2019.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSICE) i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a continuació es detalla la informació necessària per als usuaris així com les dades del responsable del present lloc web.

Dades del propietari:

D'acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), es comunica als usuaris de www.catala-reinon.es (d'ara endavant, LA WEB) que aquests són els dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: CATALÀ REINÓN ABOGADOS, SCP Adreça: Av. Diagonal, 449, 2n (08036) Barcelona NIF: G65012486 Telèfon de contacte: (+34) 932 015 727 Correu electrònic de contacte: info@catala-reinon.es En aquest espai, els usuaris trobaran tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre ells i CATALÀ REINÓN ABOGADOS com a responsable de LA WEB. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

CATALÀ REINÓN ABOGADOS, com a responsable de LA WEB, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. LA WEB, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

Condicions generals d'ús:

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent l'accés merament) de les pàgines integrants de LA WEB, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a LA WEB accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment en ella. L'accés i/o ús de LA WEB atorga la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús. LA WEB proporciona l'accés a articles, informacions i dades propietat de LA WEB. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de LA WEB.

Dades personals que recopilem i com ho fem:

Llegeix la Política de Privadesa

Compromisos i obligacions:

L'usuari queda informat i accepta que l'accés a LA WEB no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb CATALÀ REINÓN ABOGADOS. D'aquesta manera, L'USUARI es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts de LA WEB. Queda prohibit l'ús de LA WEB amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la mateixa i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.
 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de CATALÀ REINÓN ABOGADOS, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

A l'ús de LA WEB, L'USUARI es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de CATALÀ REINÓN ABOGADOS o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedisca, de qualsevol manera, la seva normal utilització. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i, per tant CATALÀ REINÓN ABOGADOS no pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari o en els seus documents electrònics i arxius continguts en ells.

Mesures de seguretat:

Les dades personals comunicades per L'USUARI a CATALÀ REINÓN ABOGADOS poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de titularitat corresponent exclusivament a CATALÀ REINÓN ABOGADOS, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i CATALÀ REINÓN ABOGADOS utilitza un canal segur, i les dades transmeses estan xifrades gràcies a protocols a HTTPS. Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions:

L'USUARI podrà realitzar reclamacions enviant un correu electrònic a info@catala-reinon.es indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Plataforma de resolució de conflictes:

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

D'acord amb el disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de LA WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CATALÀ REINÓN ABOGADOS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CATALÀ REINÓN ABOGADOS.

L'USUARI coneix i accepta que la totalitat de LA WEB, continguda, sense caràcter exhaustiu, el text, el programari, els continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En cas que un usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a LA WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a CATALÀ REINÓN ABOGADOS indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actuï en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a LA WEB, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs:

LA WEB, proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Continguts de blogs
 • Eines
 • Recursos L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a L'USUARI la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. CATALÀ REINÓN ABOGADOS no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per l'accés a aquests enllaços. L'USUARI que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a LA WEB haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de LA WEB. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CATALÀ REINÓN ABOGADOS i el propietari del lloc en què s'estableix l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de CATALÀ REINÓN ABOGADOS dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitats:

CATALÀ REINÓN ABOGADOS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de LA WEB, o dels seus serveis i continguts.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o nocius en els continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a LA WEB.
 • Els danys que puguin derivar-se de l'ús il·lícit o indegut de LA WEB.

Llei aplicable i jurisdicció:

Amb caràcter general les relacions entre CATALÀ REINÓN ABOGADOS amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a LA WEB es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte:

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre LA WEB, si us plau adreceu-vos a info@catala-reinon.es. L'Avís Legal va ser actualitzat per última vegada el 26 de juny de 2019.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSICE) i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a continuació es detalla la informació necessària per als usuaris així com les dades del responsable del present lloc web.

Identificació i Titularitat

En compliment de l'article 10 de la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves dades identificatives.

La finalitat

La utilització del lloc web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús incloses a les pàgines:

 • Avís Legal
 • Política de Privadesa
 • Política de Cookies
 • Pagament de serveis en línia Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions abstingui's d'utilitzar aquest lloc web.

Condicions d'Ús

L'accés a aquest lloc web no suposa, en manera alguna, l'inici d'una relació comercial amb el Titular. A través d'aquest lloc web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet. A tal efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

Comentaris

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. El Titular no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme al previst en la normativa d'aplicació.

Mesures de Seguretat

Les dades personals que faciliti al Titular poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon exclusivament al Titular, que assumeix totes les mesures de mena tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

Tanmateix, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, el Titular no pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el Titular posi tots els mitjans necessaris i prengui les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements perjudicials.

Dades personals

Vostè pot consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular a la pàgina de la Política de Privadesa.

Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda sigui correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d'aquest lloc web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.

Els continguts del lloc web tenen únicament una finalitat informativa i en cap cas han de ser utilitzats ni considerats com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra operació, llevat que així es digui expressament.

El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda en les xarxes socials del Titular.

Política de Cookies

A la pàgina Política de Cookies pot consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les galetes. El Titular només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del lloc web:

 • El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.
 • La data i hora d'accés al lloc web.
 • L'adreça d'Internet origen de l'enllaç que dirigeix al lloc web.
 • El número de visitants diaris de cada secció. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit del Titular.

Dret d'Exclusió

El titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions d'aquest Avís Legal.

Condicions de Pagament Online

El client tindrà dret al servei de pagament en línia per realitzar tot tipus de pagaments acordats en atenció als serveis jurídics contractats amb l'advocacia. Un cop realitzada l'operació, rebrà una confirmació del pagament a través del mitjà que hagi triat. Els pagaments en línia es podran realitzar mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes de crèdit establertes i permeses.

Els pagaments realitzats amb targeta de crèdit s'enllacen amb el servidor segur de Banco Santander. Utilitzem el sistema informàtic del banc, de manera que les dades de la seva targeta de crèdit viatgen xifrades directament al servidor segur de l'entitat bancària. Ni nosaltres ni ningú pot tenir accés a les dades, de manera que el pagament és totalment segur com pot ser quan es paga en qualsevol botiga física.

No és possible contractar en línia els serveis de l'advocacia sense un pressupost previ establert en atenció al servei que s'hagi de prestar, fins i tot per a les consultes d'assessorament. Per a això haurà de contactar amb l'advocacia pels mitjans disponibles al seu abast en l'apartat de contacte. Per a qualsevol informació relacionada amb el pagament en línia, pot contactar amb els telèfons establerts a la pàgina web i especialment a través del correu electrònic a l'adreça info@catala-reinon.com.

Política de Devolucions

L'usuari té dret a la devolució i desistir dels serveis contractats amb caràcter previ a l'efectiva prestació del servei. La devolució en cap cas procedirà una vegada contractat el servei i iniciat el seu compliment llevat dels supòsits que correspongui per aplicació de la normativa del Consell General de l'Advocacia o normativa professional del Col·legi d'Advocats.

Les cancel·lacions de serveis s'han de comunicar per escrit i amb antelació abans de l'inici de la prestació del servei, enviant un correu electrònic a l'adreça info@catala-reinon.com. No s'acceptaran cancel·lacions comunicades per cap altre mitjà. En aquest correu electrònic s'ha d'incloure tots els dades del pagament afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.

Les devolucions es realitzaran dins dels 5 dies hàbils posteriors a la sol·licitud de cancel·lació, per transferència electrònica al nom de qui la va fer.

Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a totes les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre. En cas que tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o vulgui fer qualsevol comentari sobre aquest lloc web, pot enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça info@catala-reinon.com.

Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari

 

whatsapp