CATALÀ REINÓN va crear el 2010 un departament específic per cobrir els serveis en l’àmbit de les reclamacions bancàries de manera especialitzada. La situació generada fa uns anys com a conseqüència directa de la crisi econòmica general ha transformat el sector bancari al qual se li ha exigit una major transparència en les seves actuacions amb els consumidors, i se’ls exigeix també que reparin els danys causats pels abusos infligits. Hi ha la normativa d’obligat compliment per part de les entitats bancàries, però tot i així, hi ha infinitat de casos en què el consumidor ha hagut de recórrer a la justícia perquè les entitats financeres reconeguuessin els seus drets i se sufraguessin els danys ocasionats.

A Català Reinón se sentirà protegit i recolzat per instar el procediment judicial contra l’entitat bancària o aconseguir un acord que li resulti beneficiós per recuperar les quantitats erròniament abonades per Clàusules sòl, Clàusules IRPH, Clàusules amb referència en divises o clàusules sobre despeses i comissions de obertura declarades il·legals i nul·les.

ADVOCATS PENALISTES DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA I SABADELL

L’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona estudiarà el seu cas i gestionarà la seva reclamació per clàusules sòl. La nostra metodologia segueix el criteri establert pel Tribunal Suprem que exigeix l’atenció especifica i de manera individualitzada de cada deutor hipotecari, i obliga a rebutjar demandes col·lectives.
Porti’ns el seu cas i el nostre equip d’advocats de Dret Bancari l’estudiarà i l’informarà sobre les seves opcions de manera gratuïta.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA
ELS NOSTRES SERVEIS

El nostre equip d’advocats de Barcelona li pot oferir tots els serveis que comporta un procediment judicial: des de la preparació de la demanda o la contestació a la demanda o la possibilitat a arribar a un acord extrajudicial, fins a la consecució d’una sentència o la resolució de qualsevol situació problemàtica que aparegui.

Altres serveis que l’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona li pot oferir són:

  • Presentació de la demanda.
  • Redacció d’escrits.
  • Comunicació i negociació amb els advocats contraris.
  • Gestió dels tràmits de qualsevol procediment judicial.

L’equip d’advocats de Dret Bancari de Català Reinón a Barcelona portarà el seu cas amb la màxima dedicació i confidencialitat, amb la finalitat de vetllar pels seus interessos i aconseguir el millor benefici.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA MODIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA  SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

Sentència del Tribunal Suprem, del 15 de febrer del 2017 en relació a les clàusules sòl

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha modificat la doctrina del maig del 2013 que obligava els bancs a tornar amb retroactivitat les quantitats cobrades mitjançant les clàusules sòl a partir d’aquella data, és a dir, a tornar totes les quantitats cobrades per una clàusula d’aquesta mena, i no només les que s’hàgin cobrat amb una clàusula d’aquesta mena i no només les que s’hagin cobrat des del maig del 2013.

El Tribunal Superior aplica la sentència dictada el desembre del 2016 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qual considera que aquesta mena de clàusules no han estat aplicades amb total transparència i, per tant, obliga les entitats financeres espanyoles a tornar de manera íntegra els diners que hàgin cobrat en la seva aplicació.

El 2013 es va dictar sentència contra BBVA i se’ls va obligar a tornar les clàusules sòl posteriors a maig del 2013. Aquesta sentència que obliga a tornar als clients totes les quantitats, obre la porta a que tots els clients de BBVA afectats per aquesta mena de clàusules reclamin de manera individual que no se’ls apliqui el límit de 2013, i que se’ls torni la totalitat de la quantitat pagada per aquesta mena de clàusules.

Davant la mateixa Sala Civil del Tribunal Suprem es va interposar un recurs per part de Caja Rural Teruel. En aquest cas sí s’ha desestimat la pretensió dels clients, ja que s’entén que aquestes clàusules es van negociar i, per tant, hi havia transparència.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA
Qui té dret a reclamar les clàusules sòl?

Els particulars o consumidors que no hagin plantejat una demanda instant que, per via judicial es declari la nul·litat de la clàusula sòl per manca de transparència en els seus contractes hipotecaris, podran reclamar la devolució integra dels diners que les entitats financeres els hagin cobrat mitjançant aquestes clàusules.

ADVOCATS HIPOTECARIS DE CATALÀ REINÓN A BARCELONA – CONTACTI AMB NOSALTRES

Si s’ha vist perjudicat per aquesta mena de clàusules, contacti amb l’equip d’advocats hipotecaris de Català Reinón i li proporcionarem una solució ràpida i eficaç.