A Català Reinón els nostres advocats especialistes en dret mercantil poden ajudar en molts aspectes en aquest àmbit, tant reclamacions judicials com en diferent tipus de gestions i tramitacions, i sempre valorant la possibilitat i la capacitat negociadora del despatx que en aquesta àrea s’erigeix ​​com la millor opció per a la solució. El món de l’empresa en molts dels seus aspectes requereix del millor assessorament legal. Disposar del millor advocat en dret mercantil li ofereix la tranquil·litat d’estar assessorat dins de la legalitat i aprofitant la millor economia d’opció, és a dir, prendre les decisions més oportunes atenent les individuals característiques de l’empresa i les especialitats que cada situació presenta. L’experiència en aquest àmbit és primordial, i Català Reinón ofereix serveis excelents en el sector des de fa més de 25 anys. El món empresarial ha canviat molt en tot aquest temps i la capacitat d’adaptació a la nova realitat empresarial ha fet que nombroses empreses confiïn en els nostres advocats de dret mercantil.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET MERCANTIL

A Català Reinón Advocats comptem amb els millors especialistes en Dret Mercantil de Barcelona. Oferim atenció personalitzada per al seu cas amb les màximes garanties que resoldrem el seu problema de la manera que li resulti més beneficiosa. Entre d’altres serveis:

 • Assessorament general
 • Redacció i revisió de contractes mercantils
 • Redacció d’actes de juntas generals de socis i consells d’administració
 • Constitució de societats mercantils:
  • Assessorament prèvi
  • Redacció de l’escriptura
  • Redacció dels pactes privats entre socis
  • Redacció dels Estatuts Sociales
  • Tramitació d’alta de la societat a Hisenda i altres organismes
  • Inscripció en el Registre Mercantil
 • Assisstència en:
  • Inspeccions d’Hisenda o de Treball
  • Modificació d’estatuts socials
  • Assistència jurídica o representació a juntes generals i a consells d’administració
  • Reclamació de quantitats degudes
  • Judicis canviaris de lletres de canvi, xecs i pagarés
  • Fusiones i escissions de societats
  • Dissolucions i liquidacions d’empreses
  • Reclamacions judicials societàries
  • Concurs de Creditors

ADVOCATS ESPECIALISTES EN CONCURS DE CREDITORS

Els nostres advocats especialistes l’assessoraran i gestionaran qualsevol assumpte relacionat amb el concurs de creditors. Si es troba en la situació de necessitar d’assistència legal a Barcelona, no dubti en contactar amb Català Reinón Advocats.

 • Assessorament general i preconcursal
 • Preparació de la demanda
 • Assessorament en l’anàlisi de la situació del client
 • Tramitació de:
  • Convenis extra concursals
  • Memòria de la demanda
  • Formularis de demanda exigits pels Jutjats Mercantils
  • Petició de liquidació de la societat
  • Redacció del pla de liquidació
 • Assistència a:
  • Reunions amb l’Administració Concursal
  • Preparació del Pla de Viabilitat
  • Preparació de la Proposta de Conveni
  • Junta General de Creditors
 • Representació i defensa dels creditors en concurs instats per altres

ADVOCATS ESPECIALISTES EN IMPAGAMENTS I RECLAMACIÓ DE MOROSOS

A Català Reinón Advocats trobarà el millor assessorament en casos en què s’hagi de tractar amb empreses en situació de morositat o d’impagaments. El nostre equip d’advocats a Barcelona gestionarà el seu cas i s’ha d’assegurar que la situació es resolgui de la manera més beneficiosa i satisfactòria per a vostè.

 • Assessorament general
 • Gestió de:
  • Procediments pel cobrament de morosos
  • Recobrament de factures
  • Recobrament de pagarés
  • Recobrament de lletres de canvi i xecs
 • Assessorament en:
  • Recuperació de crèdits
  • Desnonaments per impagaments
 • Tramitació de:
  • Reclamacions d’impagament per via judicial
  • Reclamacions d’impagament per via amistosa o prejudicial