CATALÀ Reinón és un bufet d’advocats especialitzat des dels seus orígens en dret civil i processal, que pot cobrir totes les necessitats en aquests àmbits. El dret civil comú ve regulat en el Codi Civil estatal i ha estat el dret aplicable en el nostre país de forma general. No obstant això, la potestat legislativa i la tasca codificadora en el territori de Catalunya ha anat guanyant terreny en molts aspectes legals i evidentment s’ha erigit com la principal font de dret. D’aquesta manera, als coneixements legals de dret comú que s’aplicaven fa 25 anys quan vam iniciar nostre despatx, s’ha afegit el dret civil català que s’ha imposat en grans àmbits del dret i que encara està desenvolupant-dia a dia . La garantia del bufet es l’ofereix el gran coneixement del dret civil comú, el dret propi català, l’experiència jurisprudencial en aquests àmbits i el dret processal que, per mandat constitucional, segueix essent únicament estatal.

Confiï’ns els seu cas civil i processal i sentirà la tranquil·litat que un bon professional experimentat li pot oferir.

ADVOCAT ESPECIALITZAT EN DRET CIVIL I PROCESSAL

A Catalá Reinón comptem amb una sòlida experiència en aquesta àrea del dret, que ens permet dissenyar l’estratègia jurídica que millor s’adapti a les exigències de cada cas. L’aconsellarem i assessorarem per prevenir situacions no desitjades. Entre d’altres, li oferim els següents serveis:

 • Assessorament general
 • Gestió de:
  • Mesures cautelars
  • Execució de sentències
  • Resolucions i rescissions contractuals
  • Tramitacions notarials
  • Reclamacions per danys i perjudicis
  • Negligències i responsabilitats
  • Recursos de cassació
 • Assessorament en:
  • Negociacions extrajudicials
  • Reclamacions judicials
  • Processos verbals i ordinaris
  • Abús de dret
  • Procediments possessoris
  • Protecció dels drets fonamentals
  • Processos contenciosos administratius
  • Execució de sentències
 • Defensa del dret de consumidors i usuaris
 • Demanda, contestació i defensa en judicis:
  • Monitoris
  • Verbals
  • Ordinaris
  • Especials
  • Hipotecaris
  • Executius
whatsapp