6 Abr
Clàusules abusives en hipoteques
Clàusules abusives en hipoteques
Tabla de contenidos

  Els nostres advocats són especialistes en clàusules abusives en hipoteques. Ha pagat de més? Confiï en un advocat expert en dret bancari.

  Existeixen diferents classes de clàusules abusives en les hipoteques que en els últims anys, les entitats financeres s'han incorporat als préstecs hipotecaris.. La majoria de les persones que hem contractat un préstec hipotecari amb el banc tenim una clàusula abusiva, que desconeixem i no tenim el deure de suportar. A Català Reinón Advocats som experts en reclamacions hipotecàries ja siguin clàusules sòl o despeses associades a la hipoteca: Comissió d'Obertura, Despeses de Gestoria, Despeses de Notariat, Notes al Registre, Inscripció Registrals, Despeses derivades de l'expedició de còpies notarials en interès del Banc, etc.

  A què anomenem clàusules abusives en hipoteques?

  "Es consideraran clàusules abusives en les hipoteques totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no expressament consentides que, en contra de les exigències de bona fe, causen, a detriment del consumidor i usuari, un important desequilibri dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte."
  "En tot cas són abusives les clàusules que:

  • a) Vinculen el contracte a la voluntat de l'empresari
  • b) Limiten els drets del consumidor i usuari
  • c) Determinin la falta de reciprocitat en el contracte
  • d) Imposen al consumidor i usuari garanties desproporcionades o imposen indegudament la càrrega de prova
  • e) Resulten desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte
  • f) Contravenen les regles sobre competència i dret aplicable.”

  Com sé si teniu una clàusula sòl?Cláusulas abusivas en hipotecas

  Per determinar si tenim una clàusula abusiva com la clàusula sòl, no fixarem en la nostra escriptura del préstec hipotecari, concretament a la clàusula tercera bis i observarem l'apartat d'interès també anomenat: límits d'aplicació d’interès variable, limitat a la variabilitat, tipus d'interès variable, derivats sobre el tipus d'interès, etc.
  Els bancs tenen l’obligació d'informar prèviament al client de les característiques fonamentals del contracte, amb explicacions adequades de forma individualitzada perquè aquest pugui avaluar si el contracte de crèdit proposat s'ajusta als seus interessos, a les seves necessitats i a la seva situació financera.

  La legalitat i caràcter no abusiu en general d'aquest tipus de clàusules permeten emmarcar-los com fórmules contractuals vàlides amb causa legal. No obstant això, per haver-ho acordat amb consumidors es pot donar un supòsit de clàusula abusiva si s'entén que els tipus fixats i les seves condicions resulten desproporcionades i perjudicials per al consumidor.

  Si té dubtes sobre si està pagant més per la seva hipoteca no dubti a consultar-nos, a les nostres oficines de Sabadell i Barcelona, ​​l’indicarem si realment té imposada una clàusula per la qual es paga més. El banc es veurà obligat a eliminar aquesta clàusula i retornar-los quantitats o compensar-los al seu actual crèdit.

  Abogados cláusulas abusivas Barcelona i Sabadell

  Català-Reinón som advocats experts en Dret Bancari, sempre aferrats als nostres principis de defensa del consumidor, que té un règim especial de protecció en aquestes situacions, com la Llei 16/2011, de 24 de juny de Crèdit al Consum, a més de una extensa normativa europea com la Directiva Comunitària 2008/48 / CE. Els nostres advocats estudiaran el seu cas, recomanant-los la via judicial o extrajudicial. Solució concreta per a les característiques del seu préstec hipotecari.

  Els advocats de Català-Reinón comptem amb els millors especialistes en clàusules sòl de Barcelona i Sabadell, pel que quedem a la seva disposició.

  Podeu trobar-vos per assessorar sobre les clàusules abusives a la hipoteca a la nostra seu a Barcelona,, a l'Avinguda Diagonal número 449 planta segona o bé a la nostra  seu de Sabadellal carrer esglèsia número 7 planta segona.

  whatsapp