La firmaLa creació del bufet d’advocats Català Reinón es remunta a 1993. Els seus fundadors, Jordi Català i Gemma Reinón, ambicionen, des dels seus orígens, organitzar un sistema de prestació de serveis jurídics basat en dos importants aspectes: la prestació d’un servei personalitzat advocat-client i el més alt nivell d’organització, per cobrir amb èxit l’objectiu marcat.

El nostre principal objectiu és escoltar i atendre la voluntat específica del client per determinar l’estratègia jurídica que cobreixi les seves necessitats i expectatives.

Sempre hi ha una solució concreta i diferent per a cada persona. Trobar-la, proporciona al nostre despatx una actitud entusiasta per a l’exercici de la professió amb plenes garanties.

CODI ÈTIC / COMPROMÍS

La col·laboració client-despatx és important per a la consecució dels objectius en qualsevol assumpte jurídic. L’èxit està sens dubte en aquesta col·laboració que uneix la voluntat del client amb la professionalitat de l’advocat que en CATALA Reinón es compromet a:

  • Escoltar i entendre la voluntat del client, formar conjuntament uns objectius personalitzats de cada client i assolir-los amb èxit unint esforços.
  • Honestedat i transparència en la valoració de la situació i possibilitats d’èxit
  • Professionalitat i experiència estratègica per la consecució d’objectius
  • Posada a disposició de tots els mitjans tecnològicss
  • Transparència i claredat en la valoració de les propostes econòmiques
  • Contacte i suport continu durant tot el procés
whatsapp