10 feb
Possibles delictes que ha de prevenir el Compliance
Possibles delictes que ha de prevenir el Compliance

Relació dels principals delictes amb connexió directa amb el compliment normatiu d’una societat mercantil previst als arts. 31, 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Codi Penal vigent


A l’any 2010 es va introduir per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal espanyol. Efectivament, les persones jurídiques i les empreses poden cometre delictes. És per això que poden ser obligades a respondre davant la jurisdicció penal. El Codi Penal estableix un llistat de varis delictes pels que una empresa pot ser condemnada.


 

Article CP Delictes   Article CP Delictes
156 bis Tràfic il·legal i transplantament d’òrgans   304 Finançament il·legal de partits polítics
177 bis Tràfic d’éssers humans   305 Delictes contra Hisenda Pública
187 Prostitució – explotació de menors – corrupció de menors   307 Delictes contra la Seguretat Social
197 Delictes contra la intimitat y violació informàtica   311 Delictes contra els drets dels ciutadans
281 Desproveïment de matèries primeres   318 Delictes contra els ciutadans estrangers
282 Publicitat enganyosa   319 Delictes contra l’ordenació del territori
283 Facturació fraudulenta     325 Delictes contra els recursos naturals
286 Accés il·legal al servei de radiodifusió o televisió   348 Delictes de de risc provocats per explosius
248 Estafa   359 Delictes amb medicaments contra la salut pública
257 Insolvència punible – alçament de béns -   362, 362 bis Dopatge esportiu
259 Insolvència punible – insolvència actual o imminent -   363 Delictes alimentaris contra la salut pública
264 Danys informàtics -   368 Delictes contra la salut. Drogues, estupefaents, substancies psicotròpiques
270 Delictes contra la propietat intel·lectual   386 Falsedat de mitjans de pagament
273 Delictes contra la propietat industrial   392 Falsedat documental
278 Descobriment i revelació de secrets d’empresa   424 Suborn
286, 286 bis,
286 ter, 286
quater
Corrupció en els negocis   429 Tràfic d’influències
301 Receptació. Blanqueig de capitals   LO Delicte de contraban

Fuente de la imagen: www.pixabay.com Xdfolio bajo la licencia Pixabay, imagen editada parcialmente, ver imagen original.

whatsapp