11 feb
Pluriocupació i accident de treball
Pluriocupació i accident de treball
Table of contents

  En l'actualitat, on predominen els baixos salaris i els contractes a temps parcial d'unes poques hores, cada vegada és més freqüent trobar persones que compaginen o necessiten diversos treballs per completar un salari mínim de subsistència. El que es coneix com pluriocupació i s'entén com la situació del treballador per compte d'altri que presta els seus serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donin lloc a la seva alta obligatòria en un mateix Règim de la Seguretat Social.

  Accident d'un treballador pluriocupat

  Una recent sentència del 6 de juny de 2017, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, resol, davant d'un accident d'un treballador pluriempleat, quina Mútua Asseguradora d'Accidents de Treball resulta responsable de l'abonament d'una prestació d'incapacitat permanent parcial. En la sentència, el Tribunal Suprem aplica el criteri d'imputar la responsabilitat a la mútua de l'activitat professional que quedi afectada per les limitacions funcionals derivades de l'accident. Si la incapacitat del treballador es projecta sobre les dues professions, caldrà realitzar un repartiment de responsabilitats.

  Exemple de pluriocupació i accident de treball

  El cas és el d'un treballador que prestava serveis a temps complet com a peó de ferroveller en una empresa que tenia assegurades les contingències professionals amb una mútua, i que, en règim de pluriocupació, també treballava a temps parcial per a una altra empresa com a repartidor de pizzes amb moto, sent aquesta d’una altra mútua. En aquesta activitat de repartidor a temps parcial va patir un accident de circulació, qualificat sense discussió com a accident de treball, amb el diagnòstic de "traumatisme cranioencefàlic amb pèrdua de consciència i traumatisme al genoll dret", del que després intervenció quirúrgica i tractament mèdic va ser donat d'alta. Les dues empreses tenien la seva pròpia mútua per cobrir les contingències professionals. El dubte sorgeix sobre què mútua asseguradora és la responsable de l'abonament de la prestació d'incapacitat permanent parcial.

  Quina mútua ha de pagar la prestació?

  Pluriempleo accidente

  Tal com recull la sentència, les seqüeles només projecten limitacions funcionals sobre un dels treballs (el de repartidor), i el treballador seguir desenvolupant l'altra activitat amb normalitat i, per això, va ser declarada responsable la mútua adscrita a l'activitat de repartiment de pizzes. No obstant això, el Jutjat del Social va declarar la responsabilitat concurrent de les dues mútues en l'abonament de la prestació de la incapacitat permanent parcial del treballador accidentat, amb una distribució de responsabilitats en proporció a la quantia de les bases de cotització.

  EMPRESARIS I TREBALLADORS HAN DE COMUNICAR LA PLURIOCUPACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

  Català-Reinón, Advocats Laboralistes Barcelona, li recorda que tant els empresaris han de comunicar aquesta situació de pluriocupació a la Seguretat Social en el moment de l'alta del treballador a l'empresa com els treballadors en situació de pluriocupació estan obligats a comunicar-ho tant a la Seguretat Social com a l'empresari.

  Advocats laboralistes a Barcelona

  Si vostè es troba en aquesta situació, no sap com actuar o necessita assessorament, no esperi més i poseu-vos en contacte amb el nostre despatx d'advocats a Barcelona, on estarem encantats de poder ajudar-lo.

  whatsapp