28 feb
Què és una negligència mèdica?
Què és una negligència mèdica?
Table of contents

  En aquest article els explicarem què és i com hauríem de procedir davant d'una una negligència mèdica.

  A què anomenem negligència mèdica?>

  Vostè està davant d'una negligència mèdica o mala praxi mèdica quan en un hospital, centre sanitari o algun membre del personal sanitari no segueix el protocol mèdic exigible, causant així danys físics i/o morals en el pacient. Es tracta doncs d'un error donat per un tractament inadequat que comporta una lesió al pacient, quan s'ha deixat d'actuar o no s'ha informat bé. Aquesta lesió física o psicològica suposarà una responsabilitat que pot recaure sobre qualsevol professional sanitari.

  Els casos més habituals de negligència mèdica són:

  • Un mal diagnòstic.
  • La no realització d'un seguiment adequat després d'una operació.
  • Una protecció insuficient davant un tractament agressiu.
  • Altes mèdiques prematures a causa d'una mala exploració al pacient, o per contra, tardanes donades a un mal pronòstic.

  Si vostè és víctima d'una Negligència Mèdica, com ha d'actuar?

  ¿Qué es una negligencia médica?

  Negligència mèdica | Català Reinón

  Un cop detectada la negligència mèdica, si hi ha una víctima mortal, és primordial sol·licitar una autòpsia davant el jutjat de guàrdia, a causa de que es tracta d'una prova independent que pot servir a la reclamació.

  Així mateix s'haurà de recopilar tota la documentació mèdica que disposis i fins i tot exigir aquesta documentació al centre mèdic. Es necessitarà l'historial mèdic, el full quirúrgic i consentiment informat; les dues últimes signades pel pacient si ha existit alguna intervenció. Serà convenient comptar amb el testimoni d'altres pacients o testimonis que es tingui dels fets.

  Després de tot això, i amb la sospita d'haver estat víctima d'una negligència mèdica, seria convenient contactar amb un advocat especialitzat en negligències mèdiques. Serà ell qui determinarà si efectivament hi ha una negligència en la pràctica mèdica i, si n'hi ha, per quina via s'ha de fer la reclamació. Hi ha tres procediments per a realitzar una reclamació per negligència mèdica: la penal, la civil i la contenciosa administrativa.

  Amb la via contenciosa administrativa es reclama la responsabilitat patrimonial de l'administració, i no del personal mèdic específic. D'aquesta manera serà més fàcil obtenir sentència favorable que per la via penal, però amb més lentitud. En aquest procediment caldrà un procurador i pagar les taxes judicials.

  La vía civil busca únicament la compensació econòmica per part del responsable de la negligència mèdica. Procediment molt utilitzat en cas de negligències lleus, ja que és la via més eficaç, però més costosa econòmicament atès que pot comportar la condemna en costes.

  Finalment la vía penal persegueix la compensació econòmica i, conjuntament, declarar culpable al metge que va practicar la mala praxi mèdica. És un procediment ràpid i econòmic. Els jutges podran inhabilitar els metges o condemnar-los.

  ¿Qué es lo que se podrá reclamar en una Negligencia Médica?

  En qualsevol de les jurisdiccions anteriorment exposades, es podrà reclamar per cada un dels tres tipus de culpa en cas de Negligència Mèdica:

  Primer ens trobem amb la culpa inconscient, que seria la manca de previsió o imprudència que produeix una negligència evitable. Seguidament, la culpa conscient, on es confia que aquest resultat no ha de produir-se, encara que es té constància que entra en la mesura del possible o probable. Finalment, hi ha la culpa professional, és la qual s'ha actuat en contra de la Lex Artis Mèdica, és a dir, el protocol o les regles de la pròpia activitat mèdica.

  Quins danys seran indemnitzables per Mala-Praxis Mèdica?

  Els danys indemnitzables soferts pel pacient poden ser de 2 classes:

  • DANYS PERSONALS

   Són les lesions permanents que té el pacient, els danys i seqüeles constants i contínues produïdes per l'error mèdic. Així mateix, s'ha d'indemnitzar la incapacitat temporal, és a dir, el temps requerit en la cura de les lesions produïdes per l’error mèdic. Finalment, s'haurà de compensar econòmicament el dany moral patit, el sofriment moral de la víctima de la negligència mèdica, així com dels seus familiars.

  • DANYS MATERIALS

   Aquí ens trobem amb la possible indemnització tant del Lucre Cessant, que és la pèrdua de la capacitat econòmica de l'afectat produïda per l'error mèdic i, d'altra banda, el Dany Emergent, que consistiria en totes les despeses que produeix en el pacient la mala praxi mèdica, com ara despeses pròpiament mèdiques, despeses de rehabilitació, despeses produïdes per l'adequació de la nova vida del pacient, etc.

  Advocats especialitzats en negligències mèdiques a Barcelona i Sabadell

  Confiï en Català Reinón Advocats, prestem un servei d'assessorament, defensa i reclamacions per negligències mèdiques de particulars a aquells pacients que pateixen una negligència mèdica davant de les diferents institucions sanitàries, ja siguin públiques o privades. Els nostres advocats especialistes en negligències mèdiques l'assessoraran de forma personalitzada i immediata, l'ajudaran i orientaran des del primer moment i fins al final de tot el procés.

  whatsapp