20 feb
Comentaris negatius a Internet nocius per a l'empresa
Comentaris negatius a Internet nocius per a l'empresa
Table of contents

  Els comentaris negatius escrits en els portals d’Internet poden resultar molt perjudicials tant per a la persona com per a l'empresa. En aquest article tractarem aquest tema tan important a més d'oferir-te assessorament pels millors advocats de Barcelona.

  Com defensar el meu honor i el de la meva empresa vulnerada a Internet?

  Avui dia Internet és una eina imprescindible per vendre i anunciar la teva empresa, però al seu torn, tot negoci està exposat a valoracions adverses i crítiques negatives en aquesta xarxa informàtica de nivell mundial. En ocasions els comentaris negatius per un usuari, anònim o no, s'encobreixen d'un cert caràcter acusatori i ofensiu i que vulneren, a tots els efectes, el dret a l'honor. Són valoracions que poden arribar a incidir en aspectes de la vida personal i que creen una situació perjudicial per al subjecte, tant en la seva esfera privada com en la professional.

  Aquestes situacions generen dubtes en no saber com procedir davant seu, per a això, traslladarem aquesta qüestió al pla jurídic i intentarem donar una resposta oferint possibles alternatives a adoptar davant un eventual atac de la nostra persona i empresa en espais públics oberts a comentaris.

  Com hem d'actuar davant els comentaris negatius a Internet?

  Comentaris negatius a Internet nocius per a l'empresa

  Els esmentats comentaris negatius en forma d'atac vulneren el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, els quals es consagren com a drets fonamentals en l'article 18 de la Constitució Espanyola, reconeixent al mateix temps, el dret a la llibertat d'expressió i d'informació en el seu article 20, si bé, aquest últim precepte fixa com a límit del primer el respecte a la persona. La jurisprudència constitucional estableix que, en el moment en què una persona exerceixi el seu dret d'expressió i informació i aquest afecti altres, s'haurà d'analitzar si la conducta del subjecte queda justificada per trobar-se dins de l'àmbit permès, ja que en cas contrari, s’estaria vulnerant el dret a l'honor i a la intimitat que empara al subjecte. El nostre ordenament jurídic a través de l'article 16 de la Llei de Servei de la Societat de la Informació, intenta resoldre aquests conflictes del dret de l'honor a Internet, els quals s'han vist incrementats de forma alarmant en els últims anys a causa del trasllat de la publicitat de l'empresa i l'exposició d'aquesta a Internet. L'esmentat article disposa que "els prestadors d'un servei d'intermediació no seran responsables de la informació emmagatzemada a petició del destinatari sempre que:

  • a) No tinguin coneixement efectiu que l'activitat o la informació facilitada és il·lícita o que lesiona béns o dret d'un tercer.
  • b) Si en tenen, actuïn amb diligència per retirar les dades o fer impossible l'accés a ells.

  Amb tot això traiem en clar que, només podem accionar el mecanisme de responsabilitat en cas que els responsables de la web on s'han realitzat tals comentaris ofensius, difamatoris i injuriosos, no s'hagin encarregat de l'eliminació o censura dels mateixos.

  Llei de Servei de la Societat de la Informació

  Finalment, afegir que la mateixa Llei de Servei de la Societat de la Informació, reconeix que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan subjectes a la responsabilitat civil, personal i administrativa establerta amb caràcter general en l'ordenament jurídic. Així doncs, l'administrador pren un paper decisori a l'hora de combatre aquests atacs a l'honor, ja que és el que haurà de garantir la llibertat d'expressió dels internautes en la seva plataforma però alhora haurà de limitar-la perquè no es vegi perjudicat el honor de terceres persones. Haurà d'actuar diligentment ja que podria acabar processat conjuntament amb l'autor dels comentaris i valoracions ofensives.

  Com ens protegeix la llei davant els comentaris negatius a Internet?

  Conclouríem per tant que la Llei ens ofereix una protecció sobre aquestes opinions negatives i perjudicials que vulneren l'honor de la nostra persona o empresa, perseguint l'autor dels comentaris i al seu torn, castiga la tolerància cap a ells condemnant la passivitat dels administradors dels portals o pàgines web.

  CATALÀ REINÓN ADVOCATS || BARCELONA I SABADELL

  Si es troba en una situació similar a la tractada en aquest article, no dubti en contactar amb la nostra assessoria jurídica a Barcelona o Sabadell. A Català Reinón Advocats podrà obtenir una atenció especialitzada en aquesta matèria i l'assessoraran el millor possible.

  whatsapp