3 mai
Agressions sexuals | Dret penal i penitenciari
Agressions sexuals | Dret penal i penitenciari
Table of contents

  El dret penal en tractar les agressions sexuals, el tipus bàsic ho recull en l'art. 178 CP on es castiga a qui “atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona utilitzant violència o intimidació”.

  Pena per agressions sexuals: presó d'un a cinc anys.

  Bé jurídic que protegeix en aquest tipus el dret penal és la llibertat sexual, i també facetes relacionades amb la dignitat i fins i tot la salut de la víctima i la pròpia llibertat en si.

  Subjecte actiu: qualsevol persona.

  Subjecte passiu: qualsevol persona. Ha de ser una persona viva.

  Acció: consisteix a atemptar contra la llibertat sexual d'un altre amb violència o intimidació. Cal que concorrin elements objectius i subjectius.

  * Els primers consisteixen en la conducta de caràcter sexual realitzada en el cos d'una altra persona sense el seu consentiment.

  * Cal un element subjectiu de l'injust caracteritzat per la finalitat lúbrica que persegueix el subjecte actiu, animus libidinós.

  Català Reinón advocats penalistes. Els nostres advocats són experts en dret penal

  Agresiones sexuales Abogados Penalistas

  Català Reinón Advocats | Agressions sexuals

  Els nostres advocats especialitzats en dret penal li explicaran que els delictes contra la llibertat sexual es poden cometre en comissió per omissió, sempre que hi hagi persona garant que tingui el deure d'impedir el delicte.

  El dret penal requereix que les agressions sexuals es duguin a terme amb violència o intimidació. I que es doni una raó de causalitat entre la violència o intimidació i la conducta del subjecte.

  Els nostres advocats experts en dret penal detallen que el consentiment exclou la tipicitat, ja que no parlarem d'agressions sexuals quan l'altra persona accepta la relació. I no és vàlid quan s'obté per violència o intimidació, o per un menor de 16 anys o persona discapacitada.

  Advocats penalistas a Barcelona i Sabadell

  Pel que fa a les formes d'execució, els nostres advocats amb una àmplia experiència en dret penal, especialment en agressions sexuals, ens expliquen que el delicte es consuma amb la realització dels actes que el subjecte duu a terme sobre el cos de la víctima amb fins libidinosos..

  No cal que el subjecte aconsegueixi la satisfacció lúbrica o desig sexual, és possible la temptativa, quan subjecte actiu inicia el contacte amb el cos de la víctima, però no ho aconsegueix per impedir-s’ho el subjecte passiu amb resistència o per intervenció de tercers.

  whatsapp