Advocats Compliance

Advocats Compliance

La nova reforma del Codi Penal de 2015 estableix que les persones jurídiques seran penalment responsables dels delictes comesos pels seus directius o empleats.

whatsapp